Начало

ЮГОСТРОЙ ООД град Благоевград произвежда елементи и изделия за жилищно, промишлено и комунално строителство - бетонови и стоманобетонoви тръби, бетонови тухли, колове за огради и лозя, коминни тела, бордюри, тротоарни плочи, стоманобетонови стълбове. Предлага бетонови разтвори, пътни окопи, греди за мостове и други конструкции. Произвежда изделия по индивидуални чертежи на клиента. Фирмата разполага със собствена призводствена и складова база в индустриалната зона на Благоевград.